כיצד יש להכין את סביבת המגורים לקראת יום הפינוי?

פינוי דירה >> פינוי דירה - המלצות >> כיצד יש להכין את סביבת המגורים לקראת יום הפינוי?

פינוי דירות ותכולה הינה פעולה מקצועית המיועדת לצרכי סילוקה של תכולה מיותרת וחסרת שימוש משטח הדירה וסביבת המגורים. לקראת יום מועד הפינוי, אנו ממליצים לכם להיערך בהתאם להנחיות הבאות:

  1. ערכו רשימה מסודרת של כל פריטי הציוד המיועדים לפינוי
  2. סמנו את פריטי הציוד המיועדים לפינוי באמצעות מדבקות צבעוניות בולטות
  3. במידת האפשר, רכזו את כל פריטי הציוד המיועדים לפינוי למקום מרכזי אחד בשטח הדירה
  4. תלו בכניסה לבניין ובמעלית שלטים המודיעים לדיירי המבנה אודות יום ושעות הפינוי
  5. תכננו את יומכם כך שתוכלו להימצא בשטח הדירה לאורך כל שעות הפעילות
  6. דאגו להזיז פריטי ציוד ומערכות ריהוט המונעים גישה ישירה לפריטי הציוד המיועדים לפינוי
  7. מיינו היטב את פריטי הציוד הקטנים המיועדים לפינוי והחליטו באופן סופי מאילו פריטים תרצו להיפרד

שי פינוי דירה- עומדים לרשותכם לאורך כל שלבי הפינוי-כולל שלבי ההיערכות המוקדמת

אנחנו ב-שי פינוי דירה מלווים את מזמיני השירות לאורך כל שלבי הפינוי האפשריים, לרבות, שלבי ההיערכות המוקדמת במסגרתם אנו דואגים לכל התנאים המקדימים הנדרשים לצורך השלמת עבודות הפינוי. צוותי הפינוי שלנו ידאגו לסייע לכם להיערך בצורה הנכונה והפונקציונאלית ביותר לקראת מועד יום הפינוי.

<< חזרה לרשימה