האם מותר להשליך תכולה וחפצים בסמוך לפחי האשפה השכונתיים?

פינוי דירה >> פינוי דירה - המלצות >> האם מותר להשליך תכולה וחפצים בסמוך לפחי האשפה השכונתיים?

תקנות העזר העירוניות ברוב המוחלט של הערים והיישובים בישראל אוסרות על השלכת פריטי תכולה מכל סוג שהוא בסמוך לפחי האשפה השכונתיים. השלכת חפצים ותכולה חסרת שימוש במקומות שאינם מיועדים לכך עלולה להוביל להטלת קנסות כספיים על בעלי התכולה. בנוסף, ברוב המוחלט של הערים והיישובים בישראל, מפני האשפה אינם אמונים על פינוי פריטי התכולה המושלכת בסמוך לפחי האשפה השכונתיים והדבר עלול להוביל למפגעים בטיחותיים לדיירי השכונה והאזור.

אנחנו בצוותי הפינוי המיומנים של שי פינוי דירה דואגים לפינוי יסודי ומקצועי של פריטי התכולה המפונית משטח הדירות בהן מתקיימות עבודות הפינוי שלנו, ובכל המקרים, אנו דואגים לפנות את פריטי התכולה לאתרי פסולת או מחזור המיועדים לצורך כך. את הובלת פריטי התכולה לאתרי הפסולת והמחזור אנו מבצעים באמצעות משאיות ורכבי פינוי המותאמים לסוג התכולה והיקפה.

חשוב לדעת ולזכור גם במקרים בהם אתם מפנים מביתכם פריט תכולה יחיד כגון: כורסת טלוויזיה ישנה ובלויה מקרר או כל מוצר חשמלי אחר שאינו בשימוש וכדומה, מחובתכם האזרחית לדאוג להעברת פריט התכולה לאתרי פסולת ומחזור המיועדים לצורך כך באזור מגוריכם. הפרה על תקנות העזר העירוניות במקרים אלו תחשוף אתכם להטלת קנסות כספיים, כאשר היכולות של רשויות הפיקוח לאתר את משליך התכולה הינן גבוהות ומיידיות! ראו הוזהרתם ויפה שעה אחת קודם לדעת זאת.

<< חזרה לרשימה